Info posilovna
vzhledem k tomu, že nejsme schopni zabezpečit režim posilovny v souladu s pravidly stanovenými v rámci opatření proti COVID19, bude posilovna i nadále pro veřejnost uzavřena. Stále platí, že všichni, kdo měli v době uzavření uhrazeny vstupy, budou mít následně jejich platnost prodlouženu o adekvátní počet dnů.